Liên hệ

Bến Tàu cao tốc Ba Hòn Đầm - KDL Hòn Đầm Đước Travel

Địa chỉ: Tại Ba Hòn Đầm, Xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0981538303 - 0913993959
Email: hondamduoctravelkg@gmail.com
Website: http://taubahondam.com